Storytelling หรือ #การเล่าเรื่อง หากนำมาใช้เล่าประกอบ #สินค้า ให้เป็น จะมีพลังดึงดูดให้ลูกค้าอยากรู้จักและอยากได้สินค้ามากขึ้น มาดูตัวอย่างธุรกิจญี่ปุ่นกันว่า มีวิธีเล่าเรื่องและต่อยอดเป็น Business model ...

การจัดอีเวนต์หรืองานเทศกาล ถ้ารู้จักสร้างเรื่องราวไปด้วย คนที่มางานจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการนำเสนอสินค้าและบริการของเรา คำถามคือ แล้วจะมีวิธีเล่าเรื่องราวให้ทรงพลังได้อย่างไร มีตัวอย่างการจัดอีเวนต์ของญี่ปุ่น ที่สามารถเล่าเรื่องราวสนุกๆ พร้อมกับสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์ • เทศกาลผักที่ไม่ได้มีแค่เอาผักมาวางขายเฉยๆ• อยากจัดภาพผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับอาหาร ...

เริ่มต้นจากรู้จัก “ญี่ปุ่น” คุ้นเคยจนนำไปสู่ความชอบ และใช้ชีวิตในญี่ปุ่นฐานะนักเรียนทุนเกิดมุมมองแปลกใหม่ ความแตกต่างกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยและญี่ปุ่น ที่มาของอาชีพเสริม นักเขียนไลฟ์สไตล์แนวญี่ปุ่น และเพจ เกตุวดี Marumura ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่รู้อย่างลึกซึ้งเพียงเรื่องเดียว ...