สำหรับบริษัทญี่ปุ่นแล้ว คาแรคเตอร์หรือมาสคอต ไม่ใช่แค่ภาพมาสคอตน่ารัก ๆ ที่เอาไว้ส่งกันใน Line หรือทำเป็นหุ่นเดินไปมาในงานให้คนถ่ายรูป คาแรคเตอร์มีความสำคัญเสมือนเป็นทูตหรือพนักงานขายคนหนึ่งของบริษัท เป็นผู้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับลูกค้า คอยสื่อสารให้คนเข้าใจภาพลักษณ์แบรนด์และเข้าถึงองค์กรได้ง่ายขึ้น ญี่ปุ่นใช้คาแรคเตอร์เหล่านี้มากมายในการสร้างชื่อเสียงและการรับรู้ที่ดีให้กับองค์กร ...