-แบรนด์ คือสิ่งที่ลูกค้าจดจำได้ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า-การทำแบรนด์ คือการทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ (ในแบบที่อยากให้จำ)-แบรนด์ที่ดี คือแบรนด์ที่พูดตัวตนของแบรนด์ชัดเจน องค์ประกอบต่างๆ ไปในทางเดียวกัน อะไรคือสิ่งที่บอกว่าแบรนด์เราคือใคร?.3 สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเมื่อ #สร้างแบรนด์ ...

ได้รับคำถามจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs อยู่บ่อยๆ แบรนด์คืออะไร เป็นแค่ร้านเล็กๆ ไม่มีเงินทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ จะสร้างแบรนด์ได้ไหม คำตอบคือได้ ไม่ต้องมีโมเดลยากๆ แค่ทำองค์ประกอบบางอย่างให้ชัด ...