Storytelling หรือ #การเล่าเรื่อง หากนำมาใช้เล่าประกอบ #สินค้า ให้เป็น จะมีพลังดึงดูดให้ลูกค้าอยากรู้จักและอยากได้สินค้ามากขึ้น มาดูตัวอย่างธุรกิจญี่ปุ่นกันว่า มีวิธีเล่าเรื่องและต่อยอดเป็น Business model ...

ไขความลับของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีดีแค่นวัตกรรมทันสมัย แต่ยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างแบรนด์ให้เติบโต บทความฉบับนี้อยากชวนคุณมาดูไอเดียเก๋ ๆ ที่นักการตลาดญี่ปุ่นใช้เล่นแร่แปรธาตุ สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมสื่อสารไปอย่างดีเยี่ยมกันนะคะ 1. แปลงทรัพยากรที่ไม่มีใครเหลียวแล ให้เกิดประโยชน์  ในอดีต ...

ตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งเส้นชัยที่นักธุรกิจหลายคนใฝ่ฝัน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ที่ดูเหมือนจะมีความชื่นชอบต่อสินค้าไทยของเราอยู่ไม่น้อย แล้ว SME ต้องทำอย่างไร หากต้องการไปบุกตลาดให้สำเร็จ กรณีศึกษาเหล่านี้จะเป็นไอเดียดี ๆ ที่จุดประกายความคิดให้แก่คุณ ...