🟢 เปิดรับสมัครเข้าสู่ครอบครัว Roots รุ่นที่ 2 เรียนรู้ 5 หัวข้อจากกว่า 10 วิทยากรและคนรุ่นใหม่ที่กลับไปทำโครงการในบ้านเกิดของตัวเองได้สำเร็จ 🟢 ...