แผ่นป้ายเล็ก ๆ อย่าง QR Code ช่วยให้ร้านค้าและแบรนด์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเติบโตและก้าวต่อไปได้อย่างไร ไอเดียดี ๆ อย่างนี้ต้องติดตาม คุณผู้อ่านทราบไหมคะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่คิดค้นระบบ ...