ตลาดต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งเส้นชัยที่นักธุรกิจหลายคนใฝ่ฝัน โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ที่ดูเหมือนจะมีความชื่นชอบต่อสินค้าไทยของเราอยู่ไม่น้อย แล้ว SME ต้องทำอย่างไร หากต้องการไปบุกตลาดให้สำเร็จ กรณีศึกษาเหล่านี้จะเป็นไอเดียดี ๆ ที่จุดประกายความคิดให้แก่คุณ ...