สมัยเรียนมัธยม ซายากะจังเป็นสาวสุดซ่าตัวแสบประจำคลาส เธอเริ่มไปเรียนพิเศษกวดเข้ามหาวิทยาลัยตอนม.5เธอทำข้อสอบวัดทักษะความรู้ของโรงเรียนกวดวิชาผลสอบคือ….. “ระดับความรู้เทียบเท่าชั้นป.4” แต่ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีครึ่ง เด็กม.5 สติปัญญาป.4 คนนี้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยเคโอ… ...