อะไรที่ทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้า?อะไรเป็นเข็มทิศนำชีวิตคุณในทุกสถานการณ์? รู้จัก 2 คำที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนี้ ‘อิคิไก’ และ ‘ริเน็น’ ikigai #rinen แนะนำเพจ อ.เกตุวดี ...

อิคิไก (ikigai) = ชีวิตที่มีคุณค่าคนที่มี #อิคิไก จะไม่ถามว่าฉันจะได้อะไร แต่จะถามตัวเองว่า (สิ่งที่ฉันทำ) จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง ดังนั้นพอสิ่งที่ได้กลับมาคือความรู้สึกดีๆ จากคนรอบข้าง ...

อิคิไก (ikigai) = ชีวิตที่มีคุณค่า • คนที่พบอิคิไกยาก มักถามว่า ฉันจะ “ได้” อะไร• คนที่มีอิคิไกง่าย ...