ทุกวันนี้เรามุ่งแต่ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้เป็นที่ 1 เพราะเชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุด แต่อยากชวนเปิดใจ ค้นหาคุณค่าที่ได้จากสิ่งที่เป็นที่ 2 เปลี่ยนมุมมองของวิกฤต ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทบทวนเพื่อก้าวต่อได้ไกลขึ้น ..เพราะคำว่าที่ 2 ไม่ได้เป็นรองเสมอไป.. ...

ระหว่างที่ดิฉันนั่งอ่านใบสมัคร The Cloud School หลักสูตรริเน็นรุ่นที่ 5 อยู่ พบว่าผู้สมัครหลายท่านทำงานด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม มานั่งนึกดูดี ๆ ดิฉันเขียนบทความใน The Cloud ...