ผู้คนมากมายเดินผ่านอาคารที่ติดป้ายว่า “Rejouir” คนคงไม่สังเกต เพราะอาคารแห่งนี้มีแค่ป้ายชื่อตัวอักษรสีขาว ตัดบนหินแกรนิตสีดำ คนช่างสังเกตหน่อย มองเข้าไปในร้าน ก็จะเห็นแค่เคาน์เตอร์พนักงาน กับเก้าอี้ให้ลูกค้านั่ง จริงๆ แล้ว ...