เวลาซื้อสินค้าต่าง ๆ ท่านเคยถามพนักงานหรือพลิกป้ายสินค้าดูแหล่งผลิตไหมคะ ? คำถามหนึ่งที่ดิฉันมักได้รับจากผู้ประกอบการ คือ “เวลาส่งสินค้าไทยไปต่างประเทศ สินค้า Made in Thailand ...

“หมื่น แสน ล้าน …” “สี่แสนสองหมื่น … ห้าพันบาทครับ” นี่คือภาษาไทยคำแรก ๆ ที่อิโตะซังพูดให้ดิฉันฟังอย่างคล่องแคล่ว สมกับที่เป็นนักประเมินราคาดิฉันได้ยินเรื่องราวของ ...