ทำโปรโมชั่น แต่ยอดขายยังไม่ถึงฝัน ทำไมแคมเปญที่ปัง ไม่เชื่อมไปถึงยอดขายในระยะยาว หลายคนเข้าใจว่าการทำโปรโมชั่นคือการลดแลกแจกแถม ซึ่งไม่ใช่การทำ #โปรโมชั่น คือการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าของเรา ลองมาปรับวิธีนำเสนอสินค้าและสื่อสารกันใหม่ อาจเพราะเรายังไม่ได้สื่อสารคุณค่าหรือเสน่ห์จริงๆ ของสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจน ...