-แบรนด์ คือสิ่งที่ลูกค้าจดจำได้ สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้า-การทำแบรนด์ คือการทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ (ในแบบที่อยากให้จำ)-แบรนด์ที่ดี คือแบรนด์ที่พูดตัวตนของแบรนด์ชัดเจน องค์ประกอบต่างๆ ไปในทางเดียวกัน อะไรคือสิ่งที่บอกว่าแบรนด์เราคือใคร?.3 สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเมื่อ #สร้างแบรนด์ ...

Domain and scripts for sale ต้องการขาย โดเมนเนม 25,000 บาท

Contact : โปรดติดต่อ +6680 222 6282

E-mail : [email protected]