สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน จะทำการตลาดให้แตกต่างได้ยังไง มีวิธีนำเสนอคุณค่าของสินค้าเราให้ลูกค้าเข้าใจยังไงดี มีวิธีไหนให้แบรนด์สินค้าเกษตรของเราเป็นที่จดจำ วิธีทำเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจคุณภาพสินค้าเกษตรได้ ...