ได้รับคำถามจากผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs อยู่บ่อยๆ แบรนด์คืออะไร เป็นแค่ร้านเล็กๆ ไม่มีเงินทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์ จะสร้างแบรนด์ได้ไหม คำตอบคือได้ ไม่ต้องมีโมเดลยากๆ แค่ทำองค์ประกอบบางอย่างให้ชัด ...