แก้ปัญหาหนักๆ ด้วยวิธีคิดทาง #การตลาดเปลี่ยนมุมคิด จากเดิมที่มองแค่ปัญหาเรา มาเป็น ถ้าเราลองเป็นเขา ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขา จะเจอปัญหาอะไรบ้าง ตัวอย่างการแก้ปัญหาและหาไอเดียใหม่ด้วย “Empathy” พลังของความเห็นอกเห็นใจ ...