มารู้จักการทำการตลาดที่ไม่ใช่คิดแต่เพิ่มยอดขาย แต่เป็น #ทำการตลาด แบบ “ยิ่งให้ยิ่งได้” ให้ลูกค้ารู้สึกว่า มูลค่าของสินค้า/บริการที่ได้ ได้มากกว่าที่เขาควรได้รับ #มีความสุข.ตัวอย่างจาก ร้านข้าวปั้นที่เสาระหาวัตถุดิบชั้นดีให้ลูกค้า ร้านหมอฟันที่ประกาศว่าคู่แข่งของเขาคือดิสนีย์แลนด์.เคล็ดลับ ...