ทำยังไง? เมื่อคิดไอเดียงั้นลองแบบนี้ ลองตั้งคำถาม ‘เราเห็นปัญหาอะไรของลูกค้าบ้าง‘เมื่อเจอแล้ว แปลงปัญหา เป็นคำว่า How หรือ ‘ทำอย่างไรให้‘.แล้วคำถามแบบนี้ ต่อยอดไปสู่การตลาดได้ยังไงมาดูตัวอย่างการตั้งคำถามจากปัญหา เพื่อเกิดไอเดียใหม่ๆ ...

Domain and scripts for sale ต้องการขาย โดเมนเนม 25,000 บาท

Contact : โปรดติดต่อ +6680 222 6282

E-mail : [email protected]