Moment Marketing เทรนด์การตลาดจากญี่ปุ่น เป็นการทำการตลาดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ชวนให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษและอยากมีส่วนร่วม • เข้าใจภาพกว้างของวิถีชีวิตของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยุค (1970s-1980s | ...