อยากทำการตลาดให้สินค้า แต่ไอเดียตัน ทำยังไงดี?ลองสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้า นำไปสู่ไอเดียดีๆ ทางการตลาดได้ เคล็ดลับคือ ลองจินตนาการว่า สินค้าเราทำให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไร ก่อนลูกค้ามาเจอสินค้าเรา ลูกค้าน่าจะ ...