เจาะลึก ‘การพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัด’ กับ แนวคิด ‘หัวใจดวงแรก’ จากการทำธุรกิจแบบป้ายยาของญี่ปุ่นที่ได้หัวใจลูกค้าไปเต็มๆ กับผศ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เจ้าของนามปากกา ...