ในยุคที่คู่แข่งสามารถเลียนแบบสินค้าหรือบริการได้ในชั่วข้ามคืน สิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรนั้น คือ  ความคิดสร้างสรรค์ เศรษฐีผู้อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ท่านต่อไปนี้ ต่างอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัว หรือยากเหลือเกินที่จะทำอะไรสร้างสรรค์แหวกแนว ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เว็บไซต์ข่าว หรือเสื้อผ้า ...