“หมื่น แสน ล้าน …” “สี่แสนสองหมื่น … ห้าพันบาทครับ” นี่คือภาษาไทยคำแรก ๆ ที่อิโตะซังพูดให้ดิฉันฟังอย่างคล่องแคล่ว สมกับที่เป็นนักประเมินราคาดิฉันได้ยินเรื่องราวของ ...