นาโกย่าเป็นเมืองใหญ่อันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น รองจากโตเกียวและโอซาก้า รอบนอกเมืองเป็นที่ตั้งบริษัทขนาดใหญ่ เช่น โตโยต้าและ Denso คนญี่ปุ่นทั่วไปมักมองว่า คนนาโกย่าใช้เงินฟุ่มเฟือย เนื่องจากคนเมืองนี้นิยมสินค้าแบรนด์เนม การแต่งงานของคนจังหวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอลังการ ฟุ่มเฟือย ทว่าหากดูตัวเลขเงินออมทั่วประเทศจะพบว่า ...