ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่อ่านแล้วมีความสุข หนังสือพูดถึงหลักการดำเนินธุรกิจที่เน้นความสุขของลูกค้ามากกว่าจะเน้นการเติบโตหรือกำไร ลองฟังกันได้ครับ Ref: https://youtu.be/uIcu5WUGLh0 ...

ริเน็น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ด้วยความเชื่อมั่น ยึดมั่นในการทำธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม พบกับอาจารย์เกด ...

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ สำนักพิมพ์วีเลิร์นจำหน่ายโดย ...