ทำไมญี่ปุ่นมีบริษัทที่อยู่ได้เกิน 100 ปี จำนวนมากที่สุดในโลกอะไรทำให้ #บริษัทญี่ปุ่น สามารถปรับตัวและยืนหยัดได้นานขนาดนี้ ริเน็น พลังวิเศษของบริษัท 100 ปี ตัวอย่างร้านเครื่องเขียน ...