ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่อ่านแล้วมีความสุข หนังสือพูดถึงหลักการดำเนินธุรกิจที่เน้นความสุขของลูกค้ามากกว่าจะเน้นการเติบโตหรือกำไร ลองฟังกันได้ครับ Ref: https://youtu.be/uIcu5WUGLh0 ...

วิกฤตแบบนี้ เราจะต้องปรับตัวยังไง? เรียนรู้หลักวิธีคิด ‘ริเน็น’ วิธีที่บริษัทอายุเกิน 100 ปีใช้ผ่านวิกฤตมานับไม่ถ้วน พร้อมหลักคิด ‘อิคิไก’ การปรับใช้ความสุขในช่วงวิกฤตกับ ดร.กฤตินี ...

อะไรที่ทำให้คุณอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้า?อะไรเป็นเข็มทิศนำชีวิตคุณในทุกสถานการณ์? รู้จัก 2 คำที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนี้ ‘อิคิไก’ และ ‘ริเน็น’ ikigai #rinen แนะนำเพจ อ.เกตุวดี ...

ริเน็น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ด้วยความเชื่อมั่น ยึดมั่นในการทำธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม พบกับอาจารย์เกด ...

ริเน็น สร้างธุรกิจ100ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญากรบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ส่วนที่ 2 จากรากสนสู่กิ่งสนบทที่ 6 กิ่งสนที่ 4 สังคม ...

หัวข้อ “สุโก้ย! มาร์เก็ตติ้ง …การตลาดจากญี่ปุ่น” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (นามปากกา: เกตุวดี Marumura) ภาควิชาการตลาด ...

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน บทที่ 2 กิ่งสนของอินะ ฟู้ด อินดัสทรี ...

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ส่วนที่ 1 รากต้นสน แก่นของธุรกิจที่ยั่งยืนบทที่ 1 รากธุรกิจ ...

ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนาน ผู้เขียน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ สำนักพิมพ์วีเลิร์นจำหน่ายโดย ...

ริเน็น แปลว่า ปรัชญาธุรกิจ คือ สิ่งที่องค์กรยึดถือ แก่นหลักที่ป้องกันไม่ให้องค์กรหลงทาง สิ่งที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน.เพื่อให้เข้าใจริเน็นมากขึ้นตัวอย่างจากร้านขายเครื่องเขียน Kokuyo และ Midori -ร้านเครื่องเขียนที่ทำมากกว่าขายเครื่องเขียน-ร้านเครื่องเขียนเหมือนกัน ...