อดีตประธานบริษัท Proctor & Gamble เคยกล่าวไว้ว่า หากเราชนะตลาดญี่ปุ่นได้ เราจะชนะตลาดโลกได้ เขามองว่า ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่เจาะยากที่สุด เพราะคนญี่ปุ่นมีความละเอียดอ่อน ชาตินิยม ...