อิคิไก (ikigai) = ชีวิตที่มีคุณค่าคนที่มี #อิคิไก จะไม่ถามว่าฉันจะได้อะไร แต่จะถามตัวเองว่า (สิ่งที่ฉันทำ) จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง ดังนั้นพอสิ่งที่ได้กลับมาคือความรู้สึกดีๆ จากคนรอบข้าง ...