ทำไงดี ลูกทีมรอแต่คำสั่ง ไม่ชอบคิดอะไรลูกทีมทำงานไปเรื่อยๆ ไม่กระตือรือร้นเท่าไร แบบนี้ทำไงดีล่ะ มาดูวิธีสร้างแรงจูงใจภายในของบริษัทญี่ปุ่นด้วยหลัก PDCAทำอย่างไรให้คนในเข้าใจองค์กรมากขึ้นและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำอย่างไรให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้น อยากเก่งขึ้น อยากพัฒนาตัวเองขึ้นกว่าวันก่อน และภูมิใจตัวเองที่ทำได้ เปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นงานพิเศษ ...