0:00 รู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจเราต้องปรับตัวแล้ว ถ้าต้องปรับตัวจะปรับอย่างไรดี 2:07 เมื่อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ปรับค่าตั๋ว โดยราคาจะเปลี่ยนไปตามวันและเวลา ทำไมต้องปรับราคาตั๋วให้เป็นแบบนี้ 10:36 BEAMS ร้านที่เลือกเสื้อผ้าแฟชั่นจากต่างประเทศมาวางขาย เวลาผ่านไป ...