ริเน็น แปลว่า ปรัชญาธุรกิจ คือ สิ่งที่องค์กรยึดถือ แก่นหลักที่ป้องกันไม่ให้องค์กรหลงทาง สิ่งที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน.เพื่อให้เข้าใจริเน็นมากขึ้นตัวอย่างจากร้านขายเครื่องเขียน Kokuyo และ Midori -ร้านเครื่องเขียนที่ทำมากกว่าขายเครื่องเขียน-ร้านเครื่องเขียนเหมือนกัน ...