ไขความลับของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีดีแค่นวัตกรรมทันสมัย แต่ยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างแบรนด์ให้เติบโต บทความฉบับนี้อยากชวนคุณมาดูไอเดียเก๋ ๆ ที่นักการตลาดญี่ปุ่นใช้เล่นแร่แปรธาตุ สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมสื่อสารไปอย่างดีเยี่ยมกันนะคะ 1. แปลงทรัพยากรที่ไม่มีใครเหลียวแล ให้เกิดประโยชน์  ในอดีต ...