การตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ตอน บ้านพักคนชรา ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเลือกอยู่บ้านพักคนชรามากขึ้น กลายเป็นเทรนด์ธุรกิจที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น ตัวอย่าง #การตลาด และการทำธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับ #ผู้สูงอายุ (ที่สุขภาพแข็งแรง) ต้องคำนึงถึงอะไร ...