มีตัวอย่างธุรกิจที่ปรับตัวและรับมือช่วงโควิดได้ดี มีวิธีอะไร.[ มองหา Partner รวมกันเราอยู่ (ได้) ]สู้คนเดียวอาจสู้ลำบาก ลองดูว่ามีธุรกิจอื่นที่เราสามารถจับมือและทำอะไรร่วมกันได้ไหมตัวอย่าง Hostel ที่จากเดิมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เกิดโควิด ...