ทำยังไง? เมื่อคิดไอเดียงั้นลองแบบนี้ ลองตั้งคำถาม ‘เราเห็นปัญหาอะไรของลูกค้าบ้าง‘เมื่อเจอแล้ว แปลงปัญหา เป็นคำว่า How หรือ ‘ทำอย่างไรให้‘.แล้วคำถามแบบนี้ ต่อยอดไปสู่การตลาดได้ยังไงมาดูตัวอย่างการตั้งคำถามจากปัญหา เพื่อเกิดไอเดียใหม่ๆ ...