มีสินค้าดีอยู่แล้ว ลองปรับแพ็กเกจจิ้งให้มีจุดเด่นอีกสักหน่อย แต่ไม่ได้มาบอกว่าออกแบบแพ็กเกจจิ้งแบบไหนสวยหรือไม่สวย แต่เป็นการโยงสินค้าเข้ากับแพ็กเกจจิ้ง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่และลูกเล่นที่จูงใจให้อยากซื้อมากขึ้น ตัวอย่างการสร้างจุดเด่นให้ #แพ็กเกจจิ้ง ของญี่ปุ่น • กล่องไอศกรีม เปลี่ยนไอศกรีมจากของกินเล่น ...

ทำการตลาดอย่างไรไม่โดนเจ้าใหญ่ทำตามเราเป็น SME เล็กๆ จะสู้บริษัทใหญ่ได้ไง อย่าเพิ่งถอดใจ เรียนรู้จากตัวอย่างร้านค้าในญี่ปุ่นที่อยู่ได้ท่ามกลางร้านใหญ่/ร้านดัง • ธุรกิจใหญ่อาจมีข้อได้เปรียบ• แต่ธุรกิจเล็กก็มีจุดเด่น• สิ่งที่ธุรกิจเล็กต้องเอาไปสู้! ...

เด็กญี่ปุ่นเกิดน้อยลง โรงเรียนปิดตัวมากขึ้น ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้น ตัวอย่างโครงการเปลี่ยนโรงเรียนที่เงียบเหงาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ วิธีการสร้างคุณค่าให้สิ่งเดิมแบบญี่ปุ่น -แปลงร่างโรงเรียนเป็นอะไรได้บ้าง-ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ทุบโรงเรียนทิ้ง “สินค้าที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่า แทนที่จะทิ้ง ลองหาจุดเด่นหรือคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่ ก็สามารถนำกลับมาเสนอผู้บริโภคใหม่ได้” ...

3 สิ่งที่ SMEs ต้องระวัง! เมื่อทำการตลาด ทำการตลาด ไม่ใช่ ทำอะไรก็ได้ ไม่งั้นลูกค้าจะจำสินค้าเราไม่ได้ พลังสินค้าจะโดดเด่นหรือไม่ การทำการตลาดต้องชัดเจน. ...