ทำธุรกิจไปได้ระยะหนึ่ง พอธุรกิจเติบโต จากที่เป็นนักการตลาด ทำไมกลายมาเป็นนักขายจุดที่ต้องระวังอย่างยิ่ง! ในการ #ทำการตลาด ขายดีจนลืม concept ขายเพื่อเงินจนลืมจุดยืน ขายของมากไปจนไม่รู้จะให้จำอะไร ...