เมื่อต้องแข่งขันทาง #การตลาด เราจะสู้กับ #คู่แข่ง ยังไงดี ต้องจับตาดูคู่แข่งว่าทำอะไรแล้วทำตาม? หรือ ต้องกังวลไหมว่าคู่แข่งจะลอกเรา? เมื่อคู่แข่งเลียนแบบสินค้าเรา ต้องทำยังไง.มีตัวอย่างวิธีคิดใหม่และแตกต่างจากร้านกาแฟ (ไทย) ...

Domain and scripts for sale ต้องการขาย โดเมนเนม 25,000 บาท

Contact : โปรดติดต่อ +6680 222 6282

E-mail : [email protected]