ในยุคที่คู่แข่งสามารถเลียนแบบสินค้าหรือบริการได้ในชั่วข้ามคืน สิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรนั้น คือ  ความคิดสร้างสรรค์ เศรษฐีผู้อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ท่านต่อไปนี้ ต่างอยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัว หรือยากเหลือเกินที่จะทำอะไรสร้างสรรค์แหวกแนว ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เว็บไซต์ข่าว หรือเสื้อผ้า ...

เด็กญี่ปุ่นเกิดน้อยลง โรงเรียนปิดตัวมากขึ้น ญี่ปุ่นทำอย่างไรกับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้น ตัวอย่างโครงการเปลี่ยนโรงเรียนที่เงียบเหงาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ วิธีการสร้างคุณค่าให้สิ่งเดิมแบบญี่ปุ่น -แปลงร่างโรงเรียนเป็นอะไรได้บ้าง-ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ทุบโรงเรียนทิ้ง “สินค้าที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่า แทนที่จะทิ้ง ลองหาจุดเด่นหรือคุณค่าจากสิ่งที่มีอยู่ ก็สามารถนำกลับมาเสนอผู้บริโภคใหม่ได้” ...