ไอเดียธุรกิจร้านหนังสือเล็กๆ จากประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่รอด ท่ามกลางการปิดตัวและซบเซา ตัวอย่างร้านหนังสือเล็กๆ 3 ร้าน ร้านหนังสือคุณอิวาตะ (ฮอกไกโด) ร้านหนังสือเล็กๆ ยอดขายตก ...