ในตอนก่อน ดิฉันได้เล่าเรื่อง Ninomiya Sontoku ชาวนาผู้ฟื้นฟูแผ่นดินในหลายเมืองญี่ปุ่นให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ในยุคที่ระบบศักดินายังศักดิ์สิทธิ์มากการที่ Ninomiya ซึ่งเป็นเพียงชาวนาแต่กลับได้รับความไว้วางใจจากเจ้าเมืองผู้มีศักดินาสูงส่งย่อมแสดงถึงความสามารถของ Ninomiya ได้เป็นอย่างดีขออนุญาตเล่าตอนต่อนะคะ++++++++++++++++++++++++++++++++++ “่พ่อค้าข้าวขี้โกง” ...