โควิด-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปเยอะ ธุรกิจต้องทำการตลาดยังไง ปรับตัวยังไงให้อยู่รอด มีตัวอย่างธุรกิจที่รับมือวิกฤตโควิดได้ดี มีวิธีอะไร .[ มีสินค้าที่ดัดแปลงขายออนไลน์ได้หรือไม่ ] • จากตุ๊กตุ๊กส่งคน ...