ตอนที่ดิฉันไปเมืองเบปปุ เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งออนเซ็น (บ่อน้ำแร่) ญี่ปุ่น ดิฉันฉงนและขำกับป้ายบอกราคาของร้านออนเซ็นแห่งหนึ่งในเมืองค่ะ ในป้ายเขียนว่าค่าบริการ 1 ท่าน 200 เยน 2 ...