เนสท์เล่ ญี่ปุ่น มีวิธีปรับตัวและหาไอเดีย #การตลาด ใหม่ๆ ได้อย่างไร ในวันที่การ #ทำการตลาด กับกลุ่มลูกค้าเดิมเริ่มอิ่มตัวแล้ว [ KitKat ...

ถ้า #นักการตลาด ต้องคุยกับลูกค้า ต้องชวนคุยหรือถามเรื่องอะไร เพื่อเอามาต่อยอดเป็นไอเดียการตลาดได้ ทำไมแค่การทำแบบสอบถาม ยังไม่พอ ทำไมการถามลูกค้าว่าอยากได้สินค้าอะไร ก็ไม่ช่วยให้เราค้นพบไอเดียเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ . #การตลาด ...

ไอเดียการตลาดนี้ ดีหรือไม่ ดูจากอะไรวิธีเช็คไอเดีย #การตลาด ที่ดีมี หลัก 3i หรือเปล่า. identity สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ชัดเจน impact ...