ด้วย ‘อิคิไก’ หลักของคนญี่ปุ่น เพื่อหาความหมายของการมีชีวิตอยู่.วันนี้ เกลาชวนคุย ใน ‘ทำการตลาดยังไงให้สำเร็จแบบยั่งยืน’ จากการทำธุรกิจแบบป้ายยาของญี่ปุ่นที่ได้หัวใจลูกค้าไปเต็มๆ.กับผศ. ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศเจ้าของนามปากกา ...