มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด
ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้ที่  CHULA MOOC


📢 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
📣 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน”
📣 เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม “เข้าเรียน” ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนวันเวลาใดก็ได้ ในรายวิชา CHULA MOOC จะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย
☑️ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
👉 โปรดอ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to
👉 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ
——————————————
สามารถดูรายละเอียดเนื้อหารายวิชาก่อนการเปิดลงทะเบียนได้ที่
🎊 Communicative Thai for Foreigners รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/275
🎊 ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/273
🎊 การพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 3
https://mooc.chula.ac.th/courses/193
🎊การเปลี่ยนแปลงภาษา : ภาษามนุษย์ รุ่นที่ 4
https://mooc.chula.ac.th/courses/41
🎊 ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล รุ่นที่ 4
https://mooc.chula.ac.th/courses/50
🎊 การทำความเข้าใจงบการเงิน รุ่นที่ 6
https://mooc.chula.ac.th/courses/45
——————————————
ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
https://mooc.chula.ac.th/
https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse