Wabi-Sabi เห็นความงดงามในชีวิตมากยิ่งขึ้น

0:00 intro
1:26 เข้าใจความหมายและความงดงามของชีวิตผ่านหลักคิด #WabiSabi ของ #ญี่ปุ่น

3:50 จุดเริ่มของ Wabi-Sabi มาจากวัฒนธรรมการชงชา

9:00 ความหมายของ Wabi = ความเรียบง่าย ความสงบ ความงามจากภายใน

11:53 ความหมายของ Sabi = ความงามที่ทรงคุณค่าตามกาลเวลา

15:53 ความงามแบบ Wabi-Sabi ความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย เราจะสัมผัสความงามแบบนี้ได้อย่างไร

18:42 รู้สึกถึง Wabi-Sabi ผ่านบทกวีไฮกุ

19:58 สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก Wabi-Sabi 1) การมองเห็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว 2) การมองเห็นความงามมากขึ้น

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"