Storytelling-ผ่านการจัดอีเวนต์
Storytelling-ผ่านการจัดอีเวนต์

Storytelling ผ่านการจัดอีเวนต์

| รายการ innovative wisdom

| รายการ innovative wisdom

การจัดอีเวนต์หรืองานเทศกาล

ถ้ารู้จักสร้างเรื่องราวไปด้วย คนที่มางานจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับการนำเสนอสินค้าและบริการของเรา คำถามคือ แล้วจะมีวิธีเล่าเรื่องราวให้ทรงพลังได้อย่างไร

มีตัวอย่างการจัดอีเวนต์ของญี่ปุ่น ที่สามารถเล่าเรื่องราวสนุกๆ พร้อมกับสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์

• เทศกาลผักที่ไม่ได้มีแค่เอาผักมาวางขายเฉยๆ
• อยากจัดภาพผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับอาหาร จัด Theme อะไรดี
• เปลี่ยนอึที่ไม่มีใครอยากพูดถึง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์อึที่น่ารัก
.

รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-9.30 น.
ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Avatar photo
เจ้าของนามปากกา เกตุวดี กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดญี่ปุ่นที่เขียนบทความจากประสบการณ์ศึกษาและทำงานที่ญี่ปุ่นเกือบ 10 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเขียนประจำเว็บไซต์กรุงศรี กูรูด้านการตลาดที่พร้อมให้ความรู้และเรื่องราวสไตล์แดนปลาดิบ "หมั่นถามตนเองเสมอว่า ในวันนี้เราได้สร้างประโยชน์อะไรให้ลูกค้า/สังคมแล้วหรือยัง"